Acil Destek Vakfı (ADV), 12 Kasım 1999 Depreminin merkezinde yer alan Kaynaşlı'da (Düzce) afetin hemen ardından Kriz Yönetim Merkezi’nde yaklaşık üç yıl süreyle yönetici olarak sorumluluk üstlenen kamu görevlileri ve gönüllülerin girişimiyle 2001 yılı sonunda kurulan; özel, toplum yararına çalışan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

ADV kuruluşundan bu yana afet yönetimi alanında ulusal ve uluslararası yaklaşımları dikkate alarak, yerel koşullardan, sahadaki ihtiyaç, kaynak, sosyal gerçeklerden hareketle, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma, bilgilendirme ve “pilot uygulama” çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Afet sonrası yerel altyapı, sosyal hizmet ve ekonomi alanlarında çok yönlü iyileştirme ve zarar görebilirliğin azaltılması çalışmalarının yanı sıra, ADV afet risk-zarar azaltma ve afete hazırlık konularında sahada denenmiş bilgi birikimi ve uygulama tecrübesini ilgili kamu birimleri, özel ve sivil kuruluşlarla paylaşmaktadır. Bu paylaşımda yerel yönetimler ve toplum hizmeti veren kamu-sivil kurum ve kuruluşlara öncelik verilmektedir.

Acil Destek Vakfı ve çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi için: bilgi@adv.org.tr
Acil Destek Vakfi (ADV- Emergency Support Foundation), based in Kaynasli, (Duzce, Turkey) the unfortunate epicentre of the 12 November 1999 Earthquake, is an indigenous, private, non-governmental, non-profit organization that was established at end-2001, by the local public administrators, who carried primary responsibilities in Kaynasli Crisis Management Center after the earthquake, together with voluntary workers.

Since its establishment, ADV, keenly considering the national and international approaches in the field of disaster management, has been realizing research, training and “pilot implementation” work in cooperation with concerned institutions, based on needs, resources and social realities of the field.

ADV, besides its post-disaster multi-dimensional recovery and mitigation work, covering local infrastructure, social service and economy, has also been sharing its field-tested knowledge and implementation experience on disaster risk-damage reduction and preparedness with public, non-governmental and private institutions, prioritizing local administrations and other institutions rendering public service.

For further information on ADV and its work, please contact: bilgi@adv.org.tr

Acil Destek Vakfı (ADV)
Merkez Mah. Kültür Cad.
Kumbasar İş Merkezi 34/G, PK 1
Kaynaşlı, 81900 DÜZCE

Tel: 0380 5442445 Faks: 0380 5442287
e-posta: bilgi@adv.org.tr